WOŚP Malbork

Zapraszamy do współpracy

Szanowni Państwo
zwracam się do Państwa z zaproszeniem do udziału w wydarzeniu jakim jest 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym przy współpracy z Urzędem Miasta Malborka, Związkiem Harcerstwa Polskiego – Hufiec Malbork, Malborskim Centrum Kultury i Edukacji, placówkami oświatowymi w Malborku a także z lokalnymi stowarzyszeniami i Fundacjami. Tym razem przypada on 14 stycznia 2018 roku.

Celem Fundacji jest działalność dotycząca ochrony zdrowia. Co roku dzięki zaangażowaniu WOŚP ratowane jest życie chorych osób, szczególnie dzieci, a także istnieje możliwość poprawy stanu ich zdrowia. To dzięki styczniowym zbiórkom w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, całorocznemu wsparciu kupowany jest profesjonalny sprzęt medyczny na oddziały szpitali i placówek medycznych w całej Polsce. Temat przyszłorocznego Finału WOŚP nosi nazwę: „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Fundacja będzie zbierała pieniądze na szpitale położnicze. Chce wyposażyć je w stanowiska do resuscytacji noworodków, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, nowoczesne inkubatory pompy infuzyjne, specjalistyczne aparaty USG oraz pulsoksymetry.

W imieniu malborskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chcielibyśmy zaprosić Państwa do wsparcia akcji. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, które mogłyby wspomóc 26. Finał WOŚP. Za wszelkie formy wsparcia w imieniu własnym i wszystkich osób, które będą mogły skorzystać ze sprzętu medycznego zakupionego przez WOŚP już dzisiaj dziękujemy.

W zamian proponujemy:

  • umieszczenie logotypów Państwa firmy w materiałach promujących imprezę (plakaty, banery, prasa, ulotki, radio),

  • umożliwienie rozpowszechniania dostarczonych przez Państwa ulotek, plakatów i innych materiałów reklamowych na miejscu imprezy,

  • wymienianie grona sponsorów podczas imprezy przez konferansjera ze sceny,

  • umieszczenie informacji o sponsorach na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku,

  • wymienianie Państwa firmy jako sponsora w relacjach medialnych z imprezy.

    Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyniesie trójstronne wymierne rezultaty, zarówno dla Państwa, Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a przede wszystkim podopiecznych, którzy będą korzystać ze sprzętu zakupionego ze środków uzbieranych podczas 26. Finału WOŚP. Naszą współpracę traktujemy jako obustronne zaufanie i zapewniamy, że nie podejmiemy się zadań, których nie jesteśmy w stanie spełnić. Wierzymy, że efekty naszej współpracy będą trwałe i głębokie, a pomoc z Państwa strony umożliwi zrealizowanie ambitnego celu.

    W razie pytań bardzo prosimy o kontakt z Katarzyną Mowińską tel. 572 351 759, e-mail: wosp@um.malbork.pl.

Z poważaniem,
Szef Sztabu #4310